Kinetic Sound Night, Lunar Festival, Mechelen (Belgium)

Lunar Kinetic Sound Night w/ Slumberland, Graham Dunning

6th April 2019, kunstencentrum nona
Begijnenstraat 19, 2800 Mechelen, Belgium

Slumberland
Graham Dunning
Tuning Things – TUNING PEOPLE
Maika Garnica & Senne Claes

FB: https://www.facebook.com/events/1963434543959006/

Het eerste volwaardige LUNAR-festival bij kunstencentrum nona staat in het teken van mechanische muziek. Electronics back to basics: geluid is beweging en beweging is geluid. Denk aan zelfgebouwde instrumenten, aan alledaagse gebruiksvoorwerpen annex klankinstallaties en aan keramische kunstwerken. Die spelen op deze Kinetic Sound Night samen met de muzikant de hoofdrol. Het ritme van een naaimachine en het timbre van een afvoerbuis gaan op deze avond hand in hand met live drummers en analoge synthesizers. Hopen maar dat u uit dit perpetuum mobile weet te raken.

Slumberland
Slumber­land omarmt het experi­ment. De band onder leiding van geluids­kun­ste­naar Jochem Baelus zet een arsenaal aan zelfge­maakte mechani­sche instru­menten en twee drummers in. Hij ontketent een hypnotisch krautrock- en post-punkge­luid. Echo’s van vervormde exotica, lang verloren soundtracks en boozy rock-’n-rollgroot­heden vormen mee de onmisken­bare sound van Slumber­land

Graham Dunning
Deze allround­kun­ste­naar slash autodi­dact verkent in zijn livewerk geluid als textuur. Vanuit zijn slaapkamer recyclet Dunning gevonden voorwerpen en creëert zo tactiele klankkleuren. Hij mijdt daarbij allerminst beeldend werk, video en instal­la­ties. Bij Graham Dunning staat experi­men­teren ook centraal. Hij houdt van analoge processen en heeft daarom helemaal zijn plaats op deze Kinetic Sound Night.

Tuning Things
Klankkun­ste­naar Wannes Deneer blikt graag terug én vooruit. Met Tuning Things dook hij in het archief van geluids­op­names, video’s, partituren en klankin­stal­la­ties van Tuning People tussen 2005 en 2018. Daarbij stootte hij op een arsenaal aan zelfge­bouwde en verbouwde instru­menten, video’s, opgete­kende klankideeën, fysiek gemani­pu­leerde klanken en digitaal ingezoomde geluiden. Live roept hij Deneer samen met Alfredo Bravo en Frederik Meulyser de sfeer van de gelijk­na­mige cd op.

Maika Garnica & Senne Claes
Dit is een duo dat op gezette tijden artistiek expres­sief of muzikaal perfor­ma­tief durft samenwerken. Maika Garnica en Senne Claes houden ervan om elektro­ni­sche klanken fijntjes te kruiden met akoesti­sche zelfge­maakte instru­menten, audiovi­suele instal­la­ties en een snuifje improvi­satie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: